سهم صادرات از تسهیلات بانکی کشور، تنها ۲ درصد-دکوراسیون - دکوراسیون

سهم صادرات از تسهیلات بانکی کشور، تنها ۲ درصد-دکوراسیون

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: متاسفانه در حال حاضر میزان سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها ۲ درصد است که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات قابل قبول نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار