حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت-دکوراسیون - دکوراسیون

حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت-دکوراسیون

نایب رییس مجلس، گفت: تخصیص ارز دولتی در حال حاضر کاهش یافته و دولت به دنبال این است که تا جایی که ممکن بوده رقم تخصیص این ارز را کم کند تا رانتی ایجاد نشود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار